எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. அரியரத்தினம் பத்மநாதன் Premium Design

திரு. அரியரத்தினம் பத்மநாதன்

Born 31/03/1961 - Death 05/06/2022 உருத்திரபுரம், Sri Lanka (Birth Place) மண்டைதீவு, Sri Lanka , Mönchengladbach, Germany & England, United Kingdom (Lived Place)