எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். நாகேஸ்வரி சிவராசா Premium Design

அமரர். நாகேஸ்வரி சிவராசா

Born 17/03/1941 - Death 24/05/2021 வண்ணார்பண்ணை, Sri Lanka (Birth Place) Mississauga, Canada (Lived Place)