எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. இராசம்மா கந்தசாமி Premium Design

திருமதி. இராசம்மா கந்தசாமி

Born 24/11/1954 - Death 12/06/2022 நெல்லியடி, Sri Lanka (Birth Place) நெல்லியடி, Sri Lanka (Lived Place)