எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. ஜெயதேவி கந்தசாமி Premium Design

திருமதி. ஜெயதேவி கந்தசாமி

Born 21/03/1944 - Death 09/06/2022 கரவெட்டி, Sri Lanka (Birth Place) Stouffville, Canada (Lived Place)