எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வீரகுமார் சண்முகநாதன் Premium Design

திரு. வீரகுமார் சண்முகநாதன்

Born 06/07/1942 - Death 09/06/2022 மட்டக்களப்பு, Sri Lanka (Birth Place) திருகோணமலை, Sri Lanka & Watford, United Kingdom (Lived Place)