எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு யேக்கப் அன்ரனி (டக்ளஸ்)

திரு யேக்கப் அன்ரனி (டக்ளஸ்)

Born 19/06/1957 - Death 28/03/2020 யாழ். குருநகர் (Birth Place) யாழ். குருநகர் (Lived Place)