எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. முத்தையா லோகேந்திரா Premium Design

திரு. முத்தையா லோகேந்திரா

Born 14/08/1941 - Death 13/06/2022 கொழும்பு, Sri Lanka (Birth Place) அரியாலை Sri Lanka, Glasgow, United Kingdom & London, United Kingdom (Lived Place)