எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பசுபதிப்பிள்ளை யோகம்மா Premium Design

திருமதி. பசுபதிப்பிள்ளை யோகம்மா

Born 12/04/1944 - Death 14/06/2022 அனலைதீவு, Sri Lanka (Birth Place) Markham, Canada (Lived Place)