எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. கனகசபாபதி உருக்குமணி Premium Design

திருமதி. கனகசபாபதி உருக்குமணி

Born 12/02/1942 - Death 17/06/2022 முள்ளியவளை, Sri Lanka (Birth Place) குளவிசுட்டான், Sri Lanka (Lived Place)