எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.  சதாசிவம் சிவஞானசுந்தரம் Premium Design

திரு. சதாசிவம் சிவஞானசுந்தரம்

Born 22/10/1944 - Death 20/06/2022 கைதடி, Sri Lanka (Birth Place) கொக்குவில், Sri Lanka (Lived Place)