எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சரஸ்வதி அம்மாள் துரைராஜா Premium Design

திருமதி. சரஸ்வதி அம்மாள் துரைராஜா

Born 06/12/1935 - Death 17/06/2022 மலேசியா (Birth Place) வெள்ளவத்தை, Sri Lanka (Lived Place)