எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பழனிமலை ஆனந்தராசா

திரு பழனிமலை ஆனந்தராசா

Born 01/10/1961 - Death 23/03/2020 வல்வெட்டித்துறை ஊறணி (Birth Place) லண்டன் Tooting (Lived Place)