எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. நடராஜா செந்தில்நாதன் Premium Design

திரு. நடராஜா செந்தில்நாதன்

Born 11/12/1967 - Death 19/06/2022 யாழ். புத்தூர், Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)