எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.  தம்பித்துரை இரதீஸ்கரன் Premium Design

திரு. தம்பித்துரை இரதீஸ்கரன்

Born 24/07/1972 - Death 20/06/2022 யாழ். சுன்னாகம், Sri Lanka (Birth Place) Heilbronn, Germany (Lived Place)