எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பாலசிங்கம் சிவகுமார் (சிவா) Premium Design

திரு பாலசிங்கம் சிவகுமார் (சிவா)

Born 08/10/1976 - Death 01/04/2020 யாழ். வசாவிளான் (Birth Place) பிரான்ஸ் Torcy ஐ (Lived Place)