எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. மகாதேவ ஷர்மா பாலகங்காதரஷர்மா Premium Design

திரு. மகாதேவ ஷர்மா பாலகங்காதரஷர்மா

Born 14/05/1966 - Death 25/06/2022 பருத்தித்துறை, Sri Lanka (Birth Place) கனகாம்பிகைக்குளம், Sri Lanka (Lived Place)