எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பரமசாமி விக்கினேஸ்வரன் Premium Design

திரு. பரமசாமி விக்கினேஸ்வரன்

Born 13/04/1964 - Death 20/06/2022 வயாவிளான், Sri Lanka (Birth Place) Wuppertal, Germany (Lived Place)