எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. மருதப்பு செல்வராசா Premium Design

திரு. மருதப்பு செல்வராசா

Born 20/06/1945 - Death 24/06/2022 புங்குடுதீவு இறுப்பிட்டி, Sri Lanka (Birth Place) புங்குடுதீவு 3ம் வட்டாரம், Sri Lanka & Bremervörde, Germany (Lived Place)