எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வினாசித்தம்பி கலாதரன் Premium Design

திரு. வினாசித்தம்பி கலாதரன்

Born 19/07/1956 - Death 23/06/2022 யாழ். இணுவில் மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) Schwerte, Germany (Lived Place)