எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தர்மலிங்கம் சண்முகம்(Radio Tharmar) Premium Design

திரு தர்மலிங்கம் சண்முகம்(Radio Tharmar)

Born 01/07/1929 - Death 30/03/2020 யாழ். பிறவுண் வீதி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)