எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. உதயகுமார் மகாலிங்கம் Premium Design

திரு. உதயகுமார் மகாலிங்கம்

Born 20/11/1962 - Death 29/06/2022 கட்டப்பிராய், Sri Lanka (Birth Place) மெல்போன், Australia (Lived Place)