எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கந்தையா மயில்வாகனம் Premium Design

திரு. கந்தையா மயில்வாகனம்

Born 10/10/1930 - Death 04/07/2022 மன்னார், Sri Lanka (Birth Place) புதுக்குளம், Sri Lanka & மன்னார், Sri Lanka (Lived Place)