எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சரவணை மரியராசா Premium Design

திரு. சரவணை மரியராசா

Born 30/11/1951 - Death 01/07/2022 உடுவில், Sri Lanka (Birth Place) Stuttgart, Germany (Lived Place)