எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. தேவராஜா மயில்வாகனம் Premium Design

திரு. தேவராஜா மயில்வாகனம்

Born 07/03/1961 - Death 03/07/2022 நீர்வேலி, Sri Lanka (Birth Place) Montreal, Canada (Lived Place)