எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சின்னத்துரை வர்ணலட்சுமி Premium Design

அமரர் சின்னத்துரை வர்ணலட்சுமி

Born 25/06/1943 - Death 23/03/2019 ஊரெழு கிழக்கு (Birth Place) ஊரெழு கிழக்கு (Lived Place)