எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. ஆழ்வார் செல்லத்துரை Premium Design

திரு. ஆழ்வார் செல்லத்துரை

Born 11/05/1941 - Death 22/07/2022 நெல்லியடி, Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Lived Place)