எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பாலகிருஸ்ணன் பரஞ்சோதி Premium Design

திருமதி. பாலகிருஸ்ணன் பரஞ்சோதி

Born 25/10/1953 - Death 21/07/2022 அல்வாய் கிழக்கு (Birth Place) கொட்டாஞ்சேனை (Lived Place)