எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. நடராசா சரவணபவானந்தன் Premium Design

திரு. நடராசா சரவணபவானந்தன்

Born 20/03/1937 - Death 22/07/2022 வேலணை மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) Pickering, Canada (Lived Place)