எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. கிரேஸ் யோசப் Premium Design

திருமதி. கிரேஸ் யோசப்

Born 16/12/1927 - Death 26/07/2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) பரிஸ், France (Lived Place)