எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. செல்லப்பா சீவரத்தினம் Premium Design

திரு. செல்லப்பா சீவரத்தினம்

Born 25/04/1939 - Death 29/07/2022 கொட்டடி, Sri Lanka பிறந்த இடம் குருநகர், Sri Lanka (Birth Place) கொட்டடி, Sri Lanka பிறந்த இடம் குருநகர், Sri Lanka (Lived Place)