எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பாலாம்பிகை ஸ்ரீதரன் Premium Design

திருமதி. பாலாம்பிகை ஸ்ரீதரன்

Born 03/02/1946 - Death 29/07/2022 உடுவில் கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) உடுவில் கிழக்கு, Sri Lanka (Lived Place)