எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சிவசிங்கம் புஷ்பகாந்தி Premium Design

திருமதி. சிவசிங்கம் புஷ்பகாந்தி

Born 25/05/1934 - Death 29/07/2022 உடுவில், Sri Lanka (Birth Place) உடுவில், Sri Lanka & Scarborough, Canada (Lived Place)