எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. முருகேசு பாலசிங்கம் Premium Design

திரு. முருகேசு பாலசிங்கம்

Born 12/04/1936 - Death 31/07/2022 மட்டுவில் வடக்கு, Sri Lanka (Birth Place) மட்டுவில் வடக்கு, Sri Lanka (Lived Place)