எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. தர்மசீலன் சிவயோகன் ராஜரட்ணம் Premium Design

திரு. தர்மசீலன் சிவயோகன் ராஜரட்ணம்

Born 05/08/1943 - Death 28/07/2022 மலேசியா, Malaysia (Birth Place) உடுவில், Sri Lanka , யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka & Scarborough, Canada (Lived Place)