எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கந்தசாமி விஜயரத்தினம் Premium Design

திரு. கந்தசாமி விஜயரத்தினம்

Born 13/04/1959 - Death 28/07/2022 யாழ். வேலணை, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)