எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சிவப்பிரகாசம் கந்தசாமி Premium Design

திரு. சிவப்பிரகாசம் கந்தசாமி

Born 05/05/1940 - Death 02/08/2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) வவுனியா குருமன்காடு, Sri Lanka (Lived Place)