எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. செல்வக்கதிரமலை கிருஷ்ணபிள்ளை Premium Design

திரு. செல்வக்கதிரமலை கிருஷ்ணபிள்ளை

Born 18/02/1959 - Death 30/07/2022 கரவெட்டி, Sri Lanka (Birth Place) Stockholm, Sweden (Lived Place)