எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மேரி லெற்றீசியா அந்தோனிப்பிள்ளை (மலர்)

திருமதி மேரி லெற்றீசியா அந்தோனிப்பிள்ளை (மலர்)

Born 25/02/1956 - Death 07/04/2020 யாழ். இளவாலை (Birth Place) சுவிஸ் Lausanne (Lived Place)