எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பவானி ஸ்ரீகாந்தா Premium Design

திருமதி. பவானி ஸ்ரீகாந்தா

Born 16/02/1960 - Death 07/08/2022 கரம்பொன் மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) முன்ஸ்ரர், Germany (Lived Place)