எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. கமலாம்பிகை தர்மலிங்கம் Premium Design

திருமதி. கமலாம்பிகை தர்மலிங்கம்

Born 08/06/1928 - Death 03/08/2022 அரியாலை, Sri Lanka (Birth Place) Trondheim, Norway (Lived Place)