எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. விசேந்தி டெலா ஜோர்ச் Premium Design

திரு. விசேந்தி டெலா ஜோர்ச்

Born 02/03/1952 - Death 18/08/2022 பாஷையூர், Sri Lanka (Birth Place) Steinfurt, Germany (Lived Place)