எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்வமணி சந்திரசேகரம்(ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியை)

திருமதி செல்வமணி சந்திரசேகரம்(ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியை)

Born 30/03/1923 - Death 15/04/2020 மட்டக்களப்பு (Birth Place) மட்டக்களப்பு (Lived Place)