எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. நித்தியானந்தன் சிதம்பரப்பிள்ளை Premium Design

திரு. நித்தியானந்தன் சிதம்பரப்பிள்ளை

Born 04/12/1934 - Death 29/08/2022 மயிலிட்டி, Sri Lanka (Birth Place) சிட்னி, Australia (Lived Place)