எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திருமதி வேலாயுதபிள்ளை சிவபாக்கியம் Premium Design

திருமதி வேலாயுதபிள்ளை சிவபாக்கியம்

Born 25/09/1950 - Death 25/08/2021 சரவணை மேற்கு, Sri Lanka (பிறந்த இடம்) (Birth Place) தோணிக்கல், Sri Lanka (Lived Place)