எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தேவசகாயம் அல்பிறட் (அன்னங்கிளி) Premium Design

திரு தேவசகாயம் அல்பிறட் (அன்னங்கிளி)

Born 07/11/1948 - Death 10/09/2022 சேமமடு, Sri Lanka (Birth Place) Friedeburg, Germany Rehlingen-Siersburg, Germany (Lived Place)