எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அசோக் கனகையா Premium Design

திரு அசோக் கனகையா

Born 21/09/1978 - Death 14/09/2022 வவுனியா, Sri Lanka (Birth Place) Brampton, Canada Markham, Canada Toronto, Canada (Lived Place)