எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சிவப்பிரகாசம் சிவானந்தரட்ணம் Premium Design

திரு. சிவப்பிரகாசம் சிவானந்தரட்ணம்

Born 29/04/1930 - Death 14/09/2022 காரைநகர், Sri Lanka (Birth Place) நுணாவில், Sri Lanka & Scarborough, Canada (Lived Place)