எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பரம்சோதி கணபதிப்பிள்ளை Premium Design

திரு. பரம்சோதி கணபதிப்பிள்ளை

Born 08/06/1944 - Death 13/09/2022 அனலைதீவு, Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)