எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சீவமணி நவரத்தினம் Premium Design

திருமதி சீவமணி நவரத்தினம்

Born 06/10/1926 - Death 14/09/2022 Irupalai, Jaffna (Birth Place) Brampton, Ontario, Canada (Lived Place)