எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வேலுப்பிள்ளை இரத்தினசிங்கம் Premium Design

திரு. வேலுப்பிள்ளை இரத்தினசிங்கம்

Born 28/07/1941 - Death 15/09/2022 இளவாலை சிறுவிளான், Sri Lanka (Birth Place) மானிப்பாய், Sri Lanka (Lived Place)